-tukisivusto
Unix/Shell-palveluiden
TNNet OY
Peruskomennot:
Ohessa on listattuna muutamia peruskomentoja, joita aloitteleva käyttäjä tarvitsee sujuvan peruskäytön tekemiseksi. Listaus ei varmastikkaan sisällä ihan kaikkea, joten suosittelen tutustumaan internetin runsaaseen opastarjontaan joita löytyy esim. Googlen avulla hyvinkin helposti.
Salasanan vaihtaminen

Käyttäjä kykenee vaihtamaan salasanan jolla kirjautua palveluun. Tämä tapahtuu kirjautumalla nikita.tnnet.fi-palvelimelle, ja kirjoittaa komento 'passwd'. Turvallisuussyistä palvelin kysyy ensiksi nykyisen salasanan, jonka jälkeen palvelin kysyy uuden salasanan kahdesti väärinkirjoitusten välttämiseksi. Salasanan muutos astuu voimaan heti komennon onnistuneen suorittamisen jälkeen.

Salasanan vaihtaminen:
tnnet@nikita ~ $ passwd
Enter login(LDAP) password:
New password:
Re-enter new password:
LDAP password information changed for tnnet
passwd: password updated successfully
tnnet@nikita ~ $
Tiedostojen listaaminen

ls -komennolla Shell-palvelimen käyttäjät saavat listattua tarvittavat tiedostonsa haluamallaan tavalla.

Listaus on hyvin pitkälle erilainen kuin esim. Microsoft Windowsin™ mukana tulevassa komentokehotteessa olevassa 'dir' -ohjelmassa. 'ls' -käyttämällä käyttäjän tiedostot saadaan listattua "melkeinpä miten vain: aikajärjestyksessä, kokojärjestyksessä, alihakemistottain, hakemistot ensin yms.

Unix/Shellissä jokaisella hakemistolla sekä tiedostolla on omat oikeutensa. Riippuen oikeuksista, käyttäjä kykenee joko suojaamaan omat tiedostonsa niin, että esimerkiksi vain hän kykenee lukemaan, muokkaamaan tai suorittamaan (omien binaarien suoritus nikitalla ei ole mahdollista ilman erillistä lupaa ylläpidolta) halutun tiedoston. Nikitalla on alustavasti sallittu vain joitakin peruskomentoja yleiseen käyttöön. "Ohessa perusesimerkki näistä oikeuksista.

Otetaan esimerkkinä käyttämänne esimerkkikäyttäjän psybnc -hakemistosta. Ensimmäinen asia mikä tulee tiedostojen tarkemmassa listauksessa esiin on hakemisto- / tiedosto-oikeudet. Tässä tapauksessa hakemistolla on vakiona oikeudet "drwxr-xr-x

drwxr-xr-x 9 tnnet sponsor 4096 Mar 17 02:20 psybnc
Mitäkö ne tarkoittavat? Ohessa on selvitetty käyttäjlle kaikki perusmerkinnät. Muitakin merkintöjä on olemassa, mutta peruskäyttäjän ei tarvitse välittää niistä.
d -merkintä kertoo, että kysymyksessä on hakemisto
r -merkintä merkitsee lukuoikeuksia
w -merkintä merkitsee kirjoitusoikeuksia
x -merkintä merkitsee suoritusoikeuksia
Ohessa muutamia esimerkkejä:
d--------- = kertoo, että listattu objekti on hakemisto, eikä kenelläkään ole oikeuksia lukea, kirjoittaa tai suorittaa ko.objektia. drwx------ = kertoo, että objekti on hakemisto ja käyttäjällä on niin luku, kirjoitus sekä suoritus-oikeudet. d---rwx--- = kertoo, että objekti on hakemisto ja ryhmällä, jonka jäsen käyttäjä on, on niin luku kirjoitus sekä suoritus -oikeudet. Tällöin kaikki ne, jotka kuuluvat samaan ryhmään kuin käyttäjä, kykenevät tekemään kaiken edellämainitun. d------rwx = Sallitaan kaikille palvelimen käyttäjillä on niin luku, kirjoitus sekä suoritus-oikeudet.

Ohessa on hyviä esimerkkejä esimerkkejä siitä, miten komento soveltuu peruskäyttäjälle. Pitäkää mielessä, että tiedostot jotka alkavat . -merkillä, ovat ns. piilotiedostoja jotka eivät näy, ellei käyttäjä erikseen käytä listausta joka näyttää kaikki tiedostot, myös piilotetut.

Tiedostolistaamisen käytännön esimerkkejä
Peruslistaus:
tnnet@nikita ~ $ ls
psybnc public_html
tnnet@nikita ~ $
Listaus tarkemmilla tiedoilla:
tnnet@nikita ~ $ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 9 tnnet sponsor 4096 Mar 17 02:20 psybnc
drwxr-xr-x 2 tnnet sponsor 4096 Mar 17 19:47 public_html
tnnet@nikita ~ $
Listaus aikajärjestyksessä, vanhimmat alhaalla:
tnnet@nikita ~ $ ls -lt
total 8
drwxr-xr-x 2 tnnet sponsor 4096 Mar 17 19:47 public_html
drwxr-xr-x 9 tnnet sponsor 4096 Mar 17 02:20 psybnc
tnnet@nikita ~ $
Tarkempi listaus, näyttää kaikki tiedostot, myös piilotetut:
tnnet@nikita ~ $ ls -la
total 28
drwx--x--- 4 tnnet sponsor 4096 Mar 17 19:47 .
drwxr-x--- 21 root sponsor 4096 Mar 17 02:03 ..
-rw------- 1 tnnet sponsor 41 Mar 17 17:35 .bash_history
-rw-r--r-- 1 tnnet sponsor 127 Mar 17 02:03 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 tnnet sponsor 1070 Mar 17 02:03 .bashrc
drwxr-xr-x 9 tnnet sponsor 4096 Mar 17 02:20 psybnc
drwxr-xr-x 2 tnnet sponsor 4096 Mar 17 19:47 public_html
tnnet@nikita ~ $
Käyttäjän ajamien prosessien listaaminen

Yksi Shell-palvelimen hyödyllisimmistä komennoista on 'ps'. Tämä komento listaa kaikki prosessit, joita palvelimella on ajossa ja jotka ovat käyttäjälle sallittuja. TNNetillä Shell-palvelimen käyttäjille sallitaan ainoastaan omien prosessien näkeminen.

Prosessien listauksella saadaan näkyviin kaikki tarvittava tieto:
- Prosessin omistaja
- Prosessin ajonumero (prosess identification, pid)
- Prosessin käyttämä prosessorinteho
- Prosessin käyttämä muistinmäärä
- Prosessin status
- Prosessin hakemistopolku

Näillä tiedoilla käyttäjä tietää mitä hänellä on tarkalleen ajossa, ja kykenee tarvittaessa lopettamaan prosessin, käynnistämään uuden jne.

Esimerkkejä::
Peruslistaus:
tnnet@nikita ~ $ ps
PID TTY TIME CMD
27599 pts/31 00:00:00 bash
32308 pts/31 00:00:00 ps
tnnet@nikita ~ $
Prosessien statuksen listaaminen:
tnnet@nikita ~ $ ps x
"PID TTY STAT TIME COMMAND
9945 ? S 0:00 psybnc
27598 ? S 0:00 sshd: tnnet@pts/31
27599 pts/31 Ss 0:00 -bash
32310 pts/31 R+ 0:00 ps
tnnet@nikita ~ $
Prosessien tarkkalistaus:
tnnet@nikita ~ $ ps xu
tnnet 9945 0.0 0.0 3820 1756 ? S Mar26 0:00 psybnc
tnnet 27598 0.0 0.0 6948 1488 ? S 06:42 0:00 sshd: tnnet@pts
tnnet 27599 0.0 0.0 2860 1472 pts/31 Ss 06:42 0:00 -bash
tnnet 32311 0.0 0.0 2144 844 pts/31 R+ 07:01 0:00 ps xu
tnnet@nikita ~ $
Tiedostojen kopiointi

Käyttäjät kykenevät kopioimaan tiedostoja paikasta toiseen tai toiselle nimelle halutessaan. Tätä varten palvelimella on olemassa sitä varten tehty perusohjelma 'cp'.

'cp' tulee sanoista copy, joka tarkoittaa suomeksi kopiointia. Komennon oleellisimpia asioita suorittaessa on tiedoston muokkausajan sekä tarvittaessa hakemisto-oikeuksien säilyttäminen. Ohessa esimerkkejä:

Esimerkkejä::
Tiedoston peruskopiointi:
tnnet@nikita ~ $ cp stage3-2006-1.tgz test-stage3-2006-1.tgz
tnnet@nikita ~ $
Tiedoston kopiointi varmennuksella:
tnnet@nikita ~ $ cp -v stage3-2006-1.tgz test-stage3-2006-1.tgz
"`stage3-2006-1.tgz' -> `test-stage3-2006-1.tgz'
tnnet@nikita ~ $
Alihakemiston kopionti:
tnnet@nikita ~ $ cp -r psybnc psybnc2
tnnet@nikita ~ $
Tiedoston pakotettu kopionti:
tnnet@nikita ~ $ cp -f stage3-2006-1.tgz test-stage3-2006-1.tgz
tnnet@nikita ~ $
Tiedoston kopiointi samoikka tiedosto- / hakemisto-oikeuksilla:
tnnet@nikita ~ $ cp -a stage3-2006-1.tgz test-stage3-2006-1.tgz
tnnet@nikita ~ $
Uudelleen nimeäminen ja siirtäminen

Aina silloin tällöin on tärkeää saada nimettyä tiedostoja sekä hakemistoja uudelleen, tai vastaavasti siirtää niitä toiseen paikkaan. Tämä tapahtuu 'mv' -komennolla.

'mv' tulee sanoista move, joka tarkoittaa suomeksi siirtoa. Komennon oleellisimpia asioita suorittaessa on tiedoston siirtäminen sekä uudelleennimeäminen Ohessa esimerkkejä:

Esimerkkejä::
Tiedoston uudelleennimeäminen:
tnnet@nikita ~ $ mv stage3-2006-1.tgz test-stage3.tgz
tnnet@nikita ~ $
Tällöin tiedosto "stage3-2006-1.tgz" nimetään tiedostoksi stage3-2006-1.tgz.

Tiedoston siirtäminen:
tnnet@nikita ~ $ mv stage3-2006-1.tgz ~/public_html/test-stage3-2006-1.tgz
tnnet@nikita ~ $
Tällöin tiedosto stage3-2006-1.tgz siirretään siitä kohtaa missä käyttäjä suorittaan komennon,
käyttäjän kotihakemistossa sijaitsevaan public_html -hakemiston alle.
© 2021 TNNet Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän sivuston (sen sisällön, kuvien tai muun materiaalin kopioiminen)
on ehdottomasti kiellettyä ilman erillistä lupaa TNNet Oy:ltä.